KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİ

1.Stratejik İletişim Danışmanlığı

Stratejik yol haritanızı çizerken sizi hedef kitleye doğru olarak ulaştıracak yöntemlerimizle yanınızda duruyoruz. Rotanızı belirleyip markanızın iş hedeflerine uygun bir iletişim stratejisi yürüttüğünden emin olmak için doğru planlama yapıyor ve kontrollü ilerliyoruz.

MOR ZÜRAFA olarak, iletişim planında kurumsal kimliğinizi değerlendirip, sorunsuz bir yol haritası çiziyoruz.

2.Kurumsal Konumlandırma

Markanızın doğru konumlandırılması, hedef kitlenizde olumlu algılar oluşturması açısından büyük önem taşır. Olumlu ve doğru mesajları vermeniz, kurumunuzun itibarının yükselmesine ve iş hedeflerinizin gerçekleşmesine önemli katkı sağlar. Şirketinizin sosyal çevrede nasıl bir konuma sahip olacağını, kurumun üst düzey yöneticilerinin iletişim faaliyetleri belirler. Şirket liderlerinin hangi iletişim platformlarını nasıl değerlendirecekleri ve bu platformlarda hangi mesajları verecekleri hayati derecede önemlidir.

MOR ZÜRAFA olarak, hem kurumunuzun konumlandırılması, hem de yöneticilerin ve çalışanların bu konumlandırmayla uyum içinde iletişim faaliyetlerini yürütmeleri konusunda, sizlere kapsamlı bir danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

3.Liderlik İletişimi

Markaların iletişim faaliyetlerinde sözcülerinin etkisi büyüktür. Sözcüler, verilmesi planlanan mesajları sosyal paydaşlara ileten ve hedef kitlede beklenen algılamaların yaratılmasını sağlayan kişilerdir. Hedef kitleyi ve paydaşları etkileyebilecek salt kişiler, mesajları veren sözcülerdir. Bu kişiler kurumun mesajlarını, doğru sözcüklerle ifade etmek durumundadır.

Günümüz iş dünyasında rekabet ortamı arttıkça kurumsal sözcülüğün, basın sözcülüğünün başarılı bir şekilde oluşturulması ve uygulanması büyük önem kazanmaktadır.

MOR ZÜRAFA olarak, hem kurumsal iç iletişiminizi, hem de kurumun tüm sosyal paydaşlarıyla iletişiminin doğru bir rotaya oturtulmasını sağlıyoruz. Sözcü veya sözcülerin saptanması konusunda ve çeşitli eğitim programlarımız ile iletişim yetkinliklerinin geliştirilmesine katkı sağlıyoruz.

4.Kriz İletişimi

Bir işletmenin en büyük tehdidi, öngörülmemiş krizler ya da kriz oluşturabilecek konulardır. Kurum içinde konu yönetimi iyi yapılamadığında, ortaya çeşitli krizlerin çıkması kaçınılmazdır. Burada önemli olan nokta konu yönetiminin başarılı olmasıdır. Başarılı bir konu yönetimi, paydaşlarla ilişkilerin sağlıklı bir zeminde sürmesine olanak sağlar. Kurum içindeki yönetici; gerçekçi ve objektif olduğunda, çalışanların algısıyla, kurum dışındaki gerçekliklerin birbiriyle uyumlu hale gelmesini sağlar. Bu da her zaman sağlıklı stratejiler oluşturur. Ancak başarılı konu yönetiminin en önemli katkısı, yönetilen konunun krize dönüşmemesidir.

MOR ZÜRAFA olarak, kurum için krize dönüşebilecek konuları önceden tespit eder. Kriz İletişim Planı hazırlayarak, kurum itibarı için gerekli çalışmaları yaparak tüm önlemleri önceden alırız.

 

5.Kurum İçi İletişim

Kurumsal itibar yönetiminin en önemli ayaklarından biri olan İç İletişim, günümüzde sadece çalışanların morallerini düzgün, motivasyonlarını yüksek tutacak bir etkinlik olarak düşünülmektedir. Aslında İç iletişim, modern iş süreçlerinin temel ham maddesini oluşturan bilginin, kurum içinde sağlıklı bir şekilde paylaşılmasını sağlayan araçtır. Kurumun en önemli paydaşı olarak kabul edilen çalışanların, yönetim tarafından oluşturulan yeni yaklaşımlara katkıda bulunabilmesi, bu yaklaşımların başarılı olması açısından çok önemlidir. Buna yönelik işleyişi ancak, aksamayan bir iç iletişim hayata geçirebilir.

MOR ZÜRAFA olarak, kurumlarda bu ortamı sağlayacak iç iletişim modellerinin oluşturulmasında ve uygulanmasında danışmanlık hizmetleri sağlamaktayız. Ayrıca kurumların iç iletişimini kuvvetlendirmek amacıyla çalışanların memnuniyetini ve motivasyonunu ölçümlemek ve değerlendirmek için araştırmalar planlar ve uygularız.

 

6.Kurumsal Sosyal Sorumluluk İletişimi

Kurumların, hizmet ya da ürün sunduğu topluma karşı sorumlulukları vardır. Kamuoyunda genellikle; çevre, sanat, sağlık, bilim, kültür, eğitim ve spor alanlarında, gerek sivil toplum kuruluşları, gerekse de kamu kurumları yoluyla işletmelerin destek vererek sürdürdüğü faaliyetler, markanın kurumsal itibarını yükseltmektedir. Böylece çevreye karşı değerli bir mesaj verilmektedir. Kamuoyu da bu mesajı soyut duygular çerçevesinde alıp, markaya karşı olumlu bir imaj edinirler.

MOR ZÜRAFA olarak, markanızın toplum gözünde saygın bir statü edinmesi için gerekli sosyal sorumluluk iletişimi faaliyetlerini, doğru bir paydaşla ve hedef belirleyerek organize ederiz.