FUAR İLETİŞİMİ

Fuar İletişimi

1850’li yıllardan itibaren başlayan mordern fuarcılık, 1960 yıllarından itibaren ülkemizde de  etkilerini göstermiş, fuar sektörünün gelişimi için ciddi adımlar atılmaya başlanmıştır. 1980’li yıllardan itibaren ise ithalat ve ihracaat yapan şirketler özelinde önemli bir organizasyon haline gelmiştir. Bugün ise yapılan bir araştırmaya göre, 2022 yılına kadar küresel fuar pazarının yıllık ortalama büyüme oranının yaklaşık yüzde 5 seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.

İçerisinde bulunduğumuz bu dönemde tüm sektörlerde yaşanan rekabeti görüyoruz. Şirketlerin sadece ürettikleri kaliteli mal / hizmetleri pazara çıkarıp, satış yapmaları alıcıya ulaşmak için yeterli olmuyor. Alıcı, farklı ürün / hizmetleri; fiyat, kalite ve alternatifleri değerlendirip, karşılaştırma yaparak en iyiye ulaşmak için fuarları tercih ediyor. Bu durumda şirketler, rekabet ortamında kendilerini daha fazla gösterebilmek,  tüketicinin zihninde kalabilmek ve pazardan daha fazla pay elde edebilmek açısından fuarların önemini biliyor, her geçen yıl daha fazla ilgi gösteriyorlar.

Mor Zürafa olarak, fuarcılık sektörende geçmişten gelen tecrübemizle; şirketler, yaşanan bu rekabet ortamından nasıl önde çıkar, bu süreci nasıl yönetir, hangi iletişim kanallarını kullanmalı gibi soruların yanıtlarını iyi biliyoruz. Fuar organizasyonu yapan şirketlere ve fuarlara katılım sağlayan markalara organizasyon öncesi ve sonrası olmak üzere iki ayrı stratejik iletişim planı hazırlıyoruz.

Fuar kapsamında gerçekleştirdiğimiz pazarlama iletişimi ve tanıtım çalışmaları ile şirketlerin rakiplerinden sıyrılmalarını, pazardan doğru alıcılara ulaşmalarını sağlıyoruz. Hem paydaşlarının hem de potansiyel ziyaretçi profilinin gerçekleşen organizasyondan haberdar olmaları adına gerekli tüm çalışmaları stratejik iletişim planı dahilinde gerçekleştiriyoruz.